خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی از سطح شهر گلبهار

شهردار گلبهار به همراه رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر ، مدیران و کارشناسان شهرداری در حوزه فنی وعمران و خدمات شهر، به جهت بررسی و رفع مشکلات و در راستای مصوبات قبلی کمیسیون فنی و عمران ، از سطح شهر و محلات مختلف گلبهار، بازدید و نواقص موجود بررسی گردید.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید