خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

برنامه ریزی در حوزه فرهنگی از سرفصلهای مهم شهرداری می باشد

شهردار گلبهار گفت: برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی از سرفصلهای مهم شهرداری می باشد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید