خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار با رئیس اداره صمت شهرستان چناران

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهرگلبهاربا مقدم رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت و دهقان رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان چناران در محل دفتر شورای اسلامی شهر گلبهار برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید