خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه کمیته سیما و منظر شهری شهرداری گلبهار برگزار شد

با حضور شهردار ، نائب رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار و کارشناسان شهرداری ، جلسه کمیته سیما و منظر شهری شهرداری گلبهار برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید