خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار، به مناسبت هفته بسیج، با فرمانده سپاه چناران دیدار کردند

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار با فرمانده سپاه چناران به مناسبت هفته بسیج دیدار کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید